Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czemu służy modernizacja stacji?

Inwestycja zagwarantuje aglomeracji śląskiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Byczyna liniami 220 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ na Górnym Śląsku zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu - stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów.
Powrót