Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czy rozbudowa inwestycji została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta?

Tak, w 2010 roku wprowadzone zostały zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzno, na terenie którego znajduje się stacja. W obowiązującym planie zarezerwowano obszar pod rozbudowę stacji.
Powrót