Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

Stacja będzie większa, została jednak zaprojektowana w taki sposób, aby jej oddziaływanie poza terenem obiektu było minimalne. W praktyce oznacza to, że ani poziom pól elektromagnetycznych, ani dźwięk jaki towarzyszy pracy stacji nie będzie negatywnie wpływać na osoby przebywające w otoczeniu stacji. Należy również dodać, że wykonawca, przed uruchomieniem stacji zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności faktycznego oddziaływania rozbudowanego obiektu z obowiązującymi
w Polsce przepisami.
Powrót