Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Galeria

Prace budowlane na stacji

Przygotowanie głowicy kablowej do montażu.

---

Przygotowanie głowicy kablowej do montażu.

---

Nowo zamontowane głowice kablowe.

---

Nowe ograniczniki przepięć.

---

Zdemontowane ograniczniki przepieć oraz sprzęt liniowy.

---

Nowo zamontowane głowice kablowe.

---

Montaż głowic kablowych na słupie rurowym.

---

Montaż głowic kablowych na słupie rurowym.

---

Lekcja fizyki dla uczniów Technikum Energetycznego w Jaworznie

Nastawnia

Stanowisko dyspozytora mocy. Pełni funkcję centrum zarządzania stacją. Znajduje się tu zespół przyrządów pomiarowych, sterowniczych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych i regulacyjnych.

Pole liniowe

Służy do przyłączenia linii do szyn zbiorczych. Elementami pola są wyłączniki, odłączniki, przekładniki itp.

Teren pod budowę

W tym miejscu zostanie wybudowana rozdzielnia 400 kV.

Teren pod budowę

Tu powstanie budynek rozdzielni GIS 220 kV.

Budynek sprężarkowni

Urządzenia sprężonego powietrza służą do napędu i gaszenia łuku elektrycznego w łącznikach wysokiego napięcia.

Ograniczniki przepięć

Służą do ochrony aparatury elektrycznej.

Wyłączniki liniowe i przekładniki elektromagnetyczne

Wyłączniki służą do wyłączania zasilania przy normalnej pracy stacji, ale również w celach awaryjnych. Przekładniki natomiast, do wykonywania pomiarów energii elektrycznej najwyższych napięć.

Rozdzielnia 220 kV

Rozdziela energię elektryczną bez zmiany jej napięcia, w tym przypadku 220 kV.
Powrót