Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
I kwartał na Stacji Byczyna

Na przełomie roku 2017/2018 przeprowadzono na Stacji Byczyna dokończenie przepinania zasilania szaf potrzeb własnych stacji. W tej chwili stacja pracuje w układzie docelowym.

W pierwszych miesiącach 2018 r. odbywały się procedury odbiorowe wykonanych instalacji i obiektów. Komisja odbiorowa 27 lutego przeprowadziła odbiór rozdzielni 400 kV oraz remontu budynku nastawni 220 kV. Oba obiekty przeszły pomyślnie odbiory. 

  

 

Odbiory przeszedł również System Ochrony Technicznej (SOT) w zakresie całej stacji. System ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy Stacji Byczyna oraz zapobiega przed wejściem na jej teren osób niepożądanych.

Stacja Byczyna otrzymała również wszystkie pozwolenia na użytkowanie. Wszelkie uzyskane pozwolenia na budowę niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego zostały zamknięte.

Aktualnie Stacja Byczyna jest gotowa do użytkowania i oczekuje na wprowadzenie linii 910 MW z Elektrowni Jaworzno. Wprowadzenie linii stanowi osobną inwestycję realizowaną przez TAURON Wytwarzanie S.A.
Powrót