Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Ile dokładnie potrwają prace i kiedy się rozpoczną?

Pierwsze prace budowlane rozpoczną się już w 2014, do tego czasu trwać będą prace projektowe. Na początku przebudowana zostanie rozdzielnia 220 kV. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja zostanie ukończona w grudniu 2016 roku.
Powrót