Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Jak działa stacja?

Stacja elektroenergetyczna to, oprócz linii, jeden z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, czyli systemu przesyłu energii elektrycznej. To właśnie na stacji możliwa jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej na wyższe, co pozwala rozprowadzać ją liniami przesyłowymi na teren kraju; lub na niższe – w celu zaopatrzenia lokalnych sieci dystrybucyjnych. Stacje łączą zatem pracujące na różnym napięciu elementy całej sieci i dystrybuują energię.

Po rozbudowie i modernizacji stacja elektroenergetyczna Byczyna będzie stacją transformatorowo-rozdzielczą

Oznacza to, że znajdą się na niej urządzenia, których zadaniem będzie:

Transformacja napięcia

Polega na zmianie poziomu napięcia w sieci najwyższych napięć, które jest odpowiednie do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości, na napięcie niskie, do którego dostosowane są poszczególne urządzenia zasilane energią elektryczną. W sieci elektroenergetycznej zmiana napięcia zachodzi kilkustopniowo w stacjach transformatorowych.

Rozdział energii elektrycznej

Polega na rozdziale energii elektrycznej bez zmiany jej napięcia. Stacja otrzymuje energię elektryczną
z jednego źródła zasilania, a następnie energię o tym samym napięciu przesyła wyprowadzonymi z niej liniami elektroenergetycznymi. Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielni: napowietrzne i wnętrzowe.
Powrót