Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Koniec lata na Byczynie

Na SE Byczyna lato upłynęło przede wszystkim pod znakiem odbiorów poszczególnych instalacji oraz etapów zadania. Kontynuowane są także próby związane z uruchomieniem stacji. Obecnie napięcie na rozdzielni 400 kV podane jest przez System I, łącząc poprzez stację linię Tucznawa – Tarnów. Po pomyślnym przeprowadzeniu prób i testów napięcie z szyn zbiorczych Systemu I będzie podane na autotransformatory.

W ostatnim okresie przykryto kanały kablowe na całym terenie stacji, uzupełniono także brakujące oznaczenia urządzeń i pól. Ponadto uporządkowano wnętrze budynku technologicznego znajdującego się na terenie rozdzielni 400 kV. Trwają natomiast prace związane z wypełnieniem dylatacji w drogach betonowych w ramach działań wykończeniowych

 

Kolejne prace skupiły się na ukończeniu ogrodzenia stacji – również wewnątrz rozdzielnie 220 kV i 400 kV są od siebie oddzielone, a na ogrodzeniu umieszczono odpowiednie oznaczenia. W celu zabezpieczenia stacji zostały zainstalowane kolejne kamery oraz kontrola dostępu.

 

Lato było także okresem, w którym prowadzono prace w zakresie uporządkowania terenu. Wewnątrz stacji skoszono trawę, a teren wyrównano. Zadbano także o przestrzeń poza obrębem stacji, gdzie teren również został wyrównany i odnowiono rowy melioracyjne. Ponadto wyrównywana jest ulica Rapackiego, obecnie przy drodze wykonywane są pobocza. 

W sierpniu trwały także szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać stację. Szkolenia dotyczyły obsługi urządzeń, a przeprowadzili je przedstawiciele firm Podwykonawczych zajmujących się dostarczeniem sprzętu na stację. 

Jednocześnie zespół Wykonawcy pracuje nad opracowaniem dokumentacji podwykonawczej, która jest niezbędna do odbioru poszczególnych etapów.  

 
Powrót