Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Koniec roku na Byczynie

Ostatnie przełączenia, montaż głowic i instalacji zraszaczowej, okablowanie i prace estetyczne. Mimo śniegu i mrozu na SE Byczyna praca wre.

W ostatnich tygodniach 2016 roku na terenie całej stacji rozpoczęło się rozprowadzanie systemu ochrony technicznej, które zabezpieczają inwestycję. W jego skład wchodzą system przeciwpożarowy, system kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu.  Z prac stricte związanych z projektem rozbudowy, w obrębie rozdzielni 400 kV przygotowano pierwszy komplet głowic kablowych. Prace nad trzema kolejnymi są zaplanowane po Nowym Roku.

Jednocześnie ukończono instalację zraszaczową autotransformatora, która zabezpiecza urządzenie na wypadek pożaru. Pod względem elektrycznym prace nad autotransformatorem zostały ukończone i pozostały jedynie zabiegi „kosmetyczne” związane z uziemieniem i czyszczeniem.

Stałym elementem działań prowadzonych w ostatnich miesiącach jest montaż okablowania. Na bieżąco kable doprowadzany są do właściwych aparatów i szafek kablowych.

Oprócz tego na rozdzielni 400 kV odbyły się prace związane z ogrodzeniem zbiorników i oświetleniem terenu. Zostały ustawione latarnie, które będą w późniejszym okresie podpinane do zasilania. Dokonano także uziemienia w miejscach, gdzie do tej pory nie było możliwości wykonania prac z tego zakresu.

Na SE Byczyna rozkładane są kable wysokiego napięcia łączące budynek GIS z rodzielnią 400 kV. Od strony Gis-u kable zostały doprowadzone do budynku, pod odpowiednie pola tam, gdzie będą funkcjonować docelowo.

Kolejne prace odbywają się za ogrodzeniem rozdzielni 400 kV, gdzie budowane są dwa nowe słupy. Obecnie wykonano fundamenty, z czego jeden jest już zakopany i przygotowywany do osadzania na nim konstrukcji, a drugi jest w trakcie zagęszczania, co oznacza, że jest przysypywany partiami ziemi, które z kolei są ubijane.

W ostatnim czasie odbyły się także przełączenia, m.in. wprowadzono ostatnią linię, jaką jest to Blok nr 4 z Elektrowni Jaworzno III. Ponadto trwa wstępny rozruch rozdzielni, w trakcie którego po kolei są sprawdzane urządzenia pod względem połączeń, poprawności działania, a nawet walorów estetycznych. Odbyło się też humusowanie, co oznacza, że została przywieziona wierzchnia warstwa ziemi, która będzie pokrywać teren rozdzielni.

Na rozdzielni 220 kV nadal prowadzone są prace związane z demontażem dawnych konstrukcji, fundamentów i kanałów kablowych. Jednocześnie na bieżąco teren jest oczyszczany ze zbędnych elementów.

Oczyszczono także teren wokół budynku GIS oraz wykonano tam tzw. „opaskę”, czyli chodnik okalający budynek z każdej strony. Dzięki temu w ostatnich dniach grudnia dokonano odbioru z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W remontowanym budynku nastawni kilka pomieszczeń zostało już zdemontowanych: wyburzono ścianki, zabrano zbędną aparaturę i elementy wyposażenia.

Jednocześnie trwa montaż nowych elementów zaprojektowanych dla tego budynku, jak np. nowe drzwi spełniające normy i kompatybilne z nowymi systemami zabezpieczenia. Przy budynku  nastawni dodatkowo ułożono kostkę pod parking. 
Powrót