Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Lipiec na Byczynie

W pierwszym miesiącu wakacji na stacji w Byczynie ukończono sprawdzenia rozdzielni 400 kV , które zaowocowały pozytywną rekomendacją Zamawiającego do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych.

 

 

Ponadto  sprawdzono pole Byczyna na stacjach elektroenergetycznych Tucznawa i Tarnów, gdzie w ramach projektu poddano modernizacji obwody wtórne. Również w tych przypadkach Zamawiający wydał pozytywną rekomendację.

 

 

W lipcu rozpoczęły się próby napięciowe rozdzielni 400 kV i zasilanie zostało podane od stacji Tucznawa.

 

Obecnie trwa sprawdzanie poprawności działania poddanych próbie urządzeń i systemów na stacji Byczyna. Docelowo napięcie zostanie podane na linię 400 kV Byczyna – Tarnów, co doprowadzi do stanu docelowego, czyli przepływu mocy pomiędzy SE Tucznawa i SE Tarnów za pośrednictwem SE Byczyna. 

 
Powrót