Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Listopadowe postępy na R400 kV

Na stacji w Byczynie realizowane są już ostatnie zadania, które pozwolą na ukończenie projektu. W ostatnim czasie trwały także przygotowania do odbiorów aparatury wysokiego napięcia i jednostek autotransformatorów, które przebiegły pomyślnie. Otrzymano pozwolenie na podjęcie prób napięciowych i obciążeniowych, które odbyły się i przebiegły również pomyślnie.  W bieżącym miesiącu uruchomiono rozdzielnię 400 kV w zakresie gałęzi 3 i 6 oraz systemu 2. Dzięki temu pod napięciem jest już znaczna część stacji.

Złożono także zawiadomienie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie m.in. budynku technologicznego związanego z obsługą techniczną rozdzielni 400 kV.

 

Z kolei w ostatnich dniach listopada trwają próby autotransformatorów, co oznacza, że zostało podawane na nie napięcie od strony rozdzielni 400 kV, a tym samym sprawdzane wszystkie parametry i sygnały. Następnie będą podjęte prace związane z przejściem na docelowe zasilanie potrzeb własnych w budynku technologicznym, gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica główna potrzeb własnych – z niej zasilane są podrozdzielnice w budynku GIS i budynku nastawni.

 

W budynku nastawni kontynuowane są prace remontowe. Ponadto trwają prace związane z uporządkowaniem terenu wewnątrz i na zewnątrz stacji. 
Powrót