Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Lokalizacja

Stacja elektroenergetyczna Byczyna zlokalizowana jest w miejscowości Jaworzno (woj. śląskie),
w dzielnicy Byczyna, na typowym terenie przemysłowym. Obiekt powstał w 1977 roku. Aktualnie zajmuje powierzchnię ok. 6,3 ha. Projekt rozbudowy przewiduje powiększenie obszaru stacji
o ok. 6,5 ha. Tereny te są obecnie własnością miasta Jaworzno.

Byczyna to stacja systemowa (przyelektrowniana). Wykorzystywana jest do wyprowadzenia energii elektrycznej produkowanej w Elektrowni Jaworzno III. Pod względem liczby linii przesyłowych 220 kV (15), które wychodzą ze stacji jest to największy tego typu obiekt w Polsce.

Tak duża liczba linii najwyższych napięć na jednej stacji oznacza, że obiekt ten pełni kluczową rolę
w przesyłaniu energii z elektrowni na teren całego Górnego Śląska. Dalej, za pośrednictwem sieci i stacji niższych napięć, energia elektryczna dociera do setek tysięcy indywidualnych odbiorców.
Powrót