Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Majówka na Byczynie

Na przełomie I i II kwartału bieżącego roku, zakończone zostały procedury odbiorowe robót budowlanych. Inwestor posiada komplet decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, a Wykonawca w imieniu inwestora zgłosił już wszystkie instalacje do organów administracji państwowej z informacją o planowanym rozpoczęciu eksploatacji. Organy państwowe nie wniosły sprzeciwu.

Ponadto, w  dniu 27.03.2018 r. wydana została przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego zgłoszenia wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej Byczyna, która stała się prawomocna z dniem 20.04.2018 r. Tym samym zakończone zostały wszelkie postępowania administracyjne związane z inwestycją.

W chwili obecnej na terenie stacji prowadzone są prace związanie z wprowadzeniem linii 400 kV z nowego bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno. Inwestycja realizowana jest przez TAURON Wytwarzanie S.A. Trwa też usuwanie drobnych usterek stwierdzonych podczas odbiorów końcowych oraz w trakcie ruchu próbnego.
Powrót