Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Październik na SE Byczyna

Na stacji Byczyna został uruchomiony System 1 rozdzielni 400 kV, który pracuje w ruchu próbnym. Celem realizacji takiego zadania było sprawdzenie poprawności funkcjonowania zainstalowanych systemów i jak wynika z przeprowadzonych prób. 

W październiku prace skupiły się na budynku nastawni, który poddany został obszernej modernizacji. Zakres prac obejmuje niemal wszystkie instalacje i systemy w budynku. W ostatnim okresie kontynuowano prace przy instalacjach elektrycznych budynkowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz prowadzono prace remontowo-wykończeniowe. Rozpoczęto przygotowania do przełączenia istniejących urządzeń UPS na nowe, dostarczone przez ELEKTROBUDOWĘ w ramach zamówienia. Ponadto trwają prace przygotowujące budynek nastawni do przejścia na układ docelowy zasilania potrzeb własnych 230/400 V AC. 

Tereny zielone przed budynkiem nastawni zostały uporządkowane. Wyrównano ziemię i posiano trawę. Obrobiono studzienki kanalizacyjne. 


W październiku Zamawiający odebrał kolejne etapy prac, które zostały przygotowane do odbioru przez Wykonawcę. 
Powrót