Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pozytywne opinie

W ostatnim okresie stację w Byczynie odwiedzała straż pożarna, która dokonała pozytywnego odbioru instalacji przeciwpożarowych. Strażacy kilkakrotnie przyjeżdżali także po to, by zapoznać się z terenem, rozłożeniem urządzeń i instalacji, aby w razie alarmu móc sprawnie przeprowadzić akcję gaśniczą. Pozytywną opinię na temat możliwości zakończenia prac na stacji wydał także SANEPID. Ponadto obecnie kompletowana jest dokumentacja dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Całkowicie ukończono już prace na stacjach ościennych, tj. na stacji Tucznawa i stacji Tarnów.  Po przeprowadzonych próbach napięciowych i obciążeniowych linii Byczyna-Tucznawa i Byczyna-Tarnów potwierdzono, że wszystko funkcjonuje poprawnie.

 

Na rozdzielni 400 kV ukończono także prace na przepompowniami, które sprawnie odwadniają teren stacji. Jest to szczególnie istotne przy pogorszeniu warunków pogodowych, zwłaszcza silnych opadów deszcze jesienią czy roztopów śniegu wiosną.

Natomiast w obrębie stacji 220 kV trwają prace związane z dylatacją dróg oraz remontu w budynku nastawni. 
Powrót