Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Prace przy R400kV w toku

Trwają pracę przygotowawcze do transportu na teren rozdzielni R400kV autotransformatorów. Specjalnie w tym celu wybudowana drogę dojazdową dla konwoju pojazdów, które przewiezie dwa moduły autotransformatorowe, które staną się newralgiczną częścią Stacji Byczyna. Transport tychże odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia.

Kolejnym, istotnym etapem inwestycyjnym w Stacji Byczyna jest budowa rozdzielni R400kV. Na ukończeniu jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych. Przewody linowe posadowiono na konstrukcjach wysokich, a przewodu rurowe systemu S2 na izolatorach. Budynek technologiczny, w którym mieszczą się urządzenia służące do zdalnego zarządzenia rozdzielnia jest już gotowy. Teren R400kV jest już przygotowany do transportu i osadzenia potężnych autotransformatorów o mocy 500 MVA, których instalacja będzie z pewnością najbardziej spektakularną częścią inwestycji, a której poświęcimy odrębną fotorelację.

Ważnym elementem realizacji tej części rozbudowy Stacji jest uprawomocniona decyzja środowiskowa. Wcześniejsze kompensacje przyrodnicze przyniosły pożądany efekt w zakresie zachowania zrównoważonego rozwoju przyrodniczego na terenie inwestycji. Warto podkreślić, że wspomniane działania o charakterze środowiskowym były prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zostały zaproszone przez Generalnego Wykonawcę do cyklu sesji dialogu społecznego. W efekcie tej współpracy już wkrótce opublikowane zostanie specjalne wydawnictwo w którym znajdzie się zestaw wytycznych i dobrych praktyk dla przeprowadzenia wzorcowych konsultacji społecznych w oparciu o normę ISO 26000 i serię standardów AA1000.
Powrót