Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Rozdzielnia 220 kV

Aktualnie trwają prace pomiarowe, uruchomieniowe, sprawdzenia funkcjonalności obwodów wtórnych rozdzielni GIS 220kV. Konfigurowane są zabezpieczenia, sterowniki oraz cała aparatura dotycząca R220kV. Dla samej rozdzielnicy GIS prowadzone są sprawdzenia jakości gazu SF6, jego ciśnienia, szczelności przedziałów. Przeprowadzono także próby napięciowe i wzorcowanie przekładników. Rozpoczęto proces uruchamiania monitoringu wyładowań niezupełnych. W budynku GIS został uruchomiony system p-poż. 
Powrót