Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Wzorcowy dokument dialogu

Taki podtytuł nosi dokument, który powstał z inicjatywy ELEKTROBUDOWY SA w ramach realizacji przebudowy Stacji Byczyna. Jego powstanie jest odpowiedzią na brak krajowej definicji „dialogu społecznego” oraz ogólnie obowiązujących zasad prowadzenia tego procesu. 

Konsultacje społeczne. Wzorcowy dokument dialogu”  jest publikacją będącą owocem rocznej pracy społeczników, mieszkańców Jaworzna oraz przedstawicieli miejskich kolektywów, uczelni wyższych i biznesu. Prace były koordynowane przez lokalną agencję public relations. Zadaniem twórców było wypracowanie wzorcowego modelu konsultacji społecznych oraz zasad ich planowania. Osoby zainteresowane zapraszamy do bezpłatnego zamawiania egzemplarzy drukowanych. W tym celu prosimy o kontakt e-mail pod adresem stacjabyczyna@elbudowa.com.pl.

Projekt został zrealizowany w Jaworznie pod mecenatem ELEKTROBUDOWY SA w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400kV”. 
Powrót