Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Zasilanie regionu dziś

Stacja elektroenergetyczna Byczyna to obiekt o bardzo dużym znaczeniu dla zaopatrywania w energię elektryczną silnie zurbanizowanych obszarów Górnego Śląska oraz licznie zgromadzonych tu zakładów przemysłowych. Byczyna jest największą pod względem ilości wprowadzonych linii 220 kV (jest ich aż 15) stacją elektroenergetyczną w Polsce. Czyni to ją obiektem o strategicznym znaczeniu dla zasilania całego regionu. Stacja nie dostarcza energii bezpośrednio do sieci dystrybucyjnych, lecz jest węzłową stacją elektroenergetyczną sieci najwyższych napięć.

Stacja Byczyna zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie elektrowni Jaworzno III. Jest tak zwaną stacją systemową – pośredniczy we wprowadzeniu mocy z elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia Jaworzno III jest z kolei jedną z najnowocześniejszych i największych polskich elektrowni. W związku z jej planowaną rozbudową o kolejny nowy blok (do 2019 r.), niezbędne jest także zwiększenie możliwości wyprowadzania z niej większych niż dotychczas ilości energii. Dlatego właściciel stacji Byczyna - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podjęły decyzję o rozbudowie obiektu,
w tym m.in. o budowie nowej rozdzielni 400/220 kV.

Obecnie moc Elektrowni Jaworzno III wynosi 1345 MW (7. miejsce pod tym względem w Polsce). Właścicielem elektrowni jest grupa TAURON Wytwarzanie S.A. (w skład grupy wchodzą również elektrownie: Łagisza i Łaziska). Ciekawostką jest fakt, że Elektrownia Jaworzno III posiada najwyższy komin w Polsce, którego wysokość wynosi 306 metrów.
Powrót