Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Znaczenie inwestycji

Możliwość rozwoju Elektrowni Jaworzno III

Głównym celem modernizacji i rozbudowy stacji Byczyna jest zwiększenie możliwości wyprowadzenia energii elektrycznej z Elektrowni Jaworzno III, gdzie niebawem rozpocząć się ma budowa nowego bloku
o mocy 843 MW. Modernizacja stacji pozwoli więc wprowadzić do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dużo większe niż dotychczas ilości mocy, a elektrownia uzyska możliwości dalszego rozwoju; odbiorcy energii otrzymają zaś nowoczesne źródło jej wytwarzania.

Poprawa warunków zasilania dla inwestorów

Realizacja projektu zagwarantuje stabilne dostawy energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Stabilne dostawy prądu dla mieszkańców

Choć stacja Byczyna nie stanowi źródła zasilania dla lokalnych sieci zasilających, należy pamiętać, że jej rozbudowa i modernizacja pozwoli przesyłać więcej energii liniami najwyższych napięć (220 i 400 kV), tym samym odciążając sieci wysokiego (110 kV) napięcia. Oznacza to stabilniejszą pracę tych sieci,
a tym samym mniejsze ryzyko awarii i przerw w dostawach prądu, które byłyby odczuwalne dla wszystkich mieszkańców.

Podatki do miejskiej kasy

Rozbudowa stacji to również korzyści dla miasta - podatki z tytułu prowadzenia inwestycji zasilą budżet miasta i pozwolą na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.
Powrót